[bun.ka] VIII - 21.9.2002 21-05 Smökki K18 / 2 e
TEKUNO / HAADOKOAA - TORANSU / HAUSU
Aga tekuno to asido Absolute Alien haadotoransu to haadohausu to nuuenerugu to tekuno
Antti H. orodusukuuru chikaako / deturoitu Analogia jangoru
Ekq tekuno Dura kikusu/puroge
Guardian asiido tekuno to toransu Emond porukka/enerugu
Günther tekuno Flynt diiputoransu
Hege tekuno Ilsu vs. T-error porukka
Jagu tekuno Janytor haadotoransu / haadohausu
Jani Nivala tekuno / erekutoro / hausu Kolina deepu ja sekushi tekuno ja deepu tekuhausu
Kristoffer Lawson furui indusuturiaru Lasty purogehousu ja toransu
Mika-el-Tronic tekuno Psykerö pusutoransu
Saveli M. perukussive monoturakusu / tekuno Rubio puroge / toransu
Zyr-Tech live tekuno / rave

e