Julkaistu: 9.3.2021, 18:32 -- Päivitetty: 9.6.2021, 12:18

Koronarajoituksia kerhohuoneella

Entropyn hallitus päätti kerhohuoneen käyttäjärajaksi maksimissaan kolme henkilöä kerralla huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Ohjeistetaan jäsenistöä välttämään tarpeetonta kerhohuoneella oleskelua. Velvoitetaan kerhohuoneen käyttäjät ilmoittamaan kerhohuoneella olostaan mattermostin kerhohuone kanavalla.

PÄIVITYS

Maksimi on nostettu kymmeneen henkilöön.


Entropys styrelse har bestämt att begränsa mängden närvarande i klubbrummet till högst tre personer per gång på grund av den försämrade COVID situationen. Vi uppmanar våra medlemmar att undvika onödig vistelse i klubbrummet. Vi begär att besökare vid klubbrummet meddelar deras ankomst via Mattermost “clubroom” kanal.