Julkaistu: 28.2.2021, 16:21

Vuosikokous ~ 31.3.2021, 19:00

Kokous järjestetetään etänä 31.03.2021 klo.19:00.

Linkki kokoukseen: Vuosikokous

Tutustu esityslistaan etukäteen:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Toimintakertomus toimikaudelta 2020
 7. Tuloslaskelma ja tase tiitetietoineen toimikaudelta 2020
 8. Toiminnantarkastajien lausunto toimikaudelta 2020
 9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 11. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021 ja jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
 13. Talousarvio vuodelle 2021
 14. Yhdistyksen uudet säännöt
 15. Entropisti-HC-arvonimien myöntäminen
 16. Muut esille tulevat asiat
 17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!