Julkaistu: 21.4.2021, 11:13 -- Päivitetty: 7.4.2022, 18:52

Entropy ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous ~ 21.5.2021, 18:00

Kokouksen tarkoitus on käsitellä kaikki asiat jotka jäivät käsittelemättä vuokikokouksen aikana. Tapahtuma järjestetään rajoitetulla osallistujamäärällä kerhohuoneella ja etäosallistumisella.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Toimintakertomus toimikaudelta 2020
 7. Tuloslaskelma ja tase tiitetietoineen toimikaudelta 2020
 8. Toiminnantarkastajien lausunto toimikaudelta 2020
 9. Tilinpäätöksen hyväksyminen
 10. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 11. Entropisti-HC-arvonimien myöntäminen
 12. Muut esille tulevat asiat
 13. Kokouksen päättäminen