Julkaistu: 6.10.2023, 13:05 -- Päivitetty: 22.12.2023, 23:30

Vaalikokous 2023 ~ 8.12.2023, 18:00

Kutsumme sinut Entropy ry:n vaalikokoukseen 2023! Kokous pidetään perjantaina 8.12.2023 klo 18:00 Vaasankadun kabinetissa, joka sijaitsee Vaasankatu 10:n ylimmässä kerroksessa, Helsingissä. Etäosallistuminen on myös mahdollista.

Virallisen esityslistan jälkeen voit jäädä pelaaman bilistä, saunomaan ja hengailemaan kanssamme – otathan oman pyyhkeen ja virvokkeet mukaan!

Esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokoustoimihenkilöiden valinta
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Keskustelu ensi vuoden toimijoista
 7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2024
 8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 2024
 9. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouksessa valitaan vähintään seuraavat hallituksen jäsenet:

 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Taloudenhoitaja
 • Tiedottaja

Lisäksi voidaan valita tarpeen mukaan 0-19 muuta hallituksen jäsentä.

Kokouksessa valitaan vähintään seuraavat toimihenkilöt:

 • Tekniikkavastaava
 • Viestintävastaava
 • Vuokravastaava
 • Kertsivastaava
 • 1-2 Häirintäyhteyshenkilöä
 • Toiminnantarkastajat ja varahenkilöt

Lisäksi voidaan valita esimerkiksi:

 • Webmaster
 • 1-2 Rekryvastaavaa
 • Valo- ja dekovastaava
 • Graafikko

Nähdään kokouksessa!

TOIMIHENKILÖT:

 • Tekniikkavastaava (Tuntee yhdistyksen käytössä oleva tekniikka. Huolehtii siitä, että käytössä oleva kalusto pysyy toimintakuntoisena. Hoitaa tarvittaessa hankinnat esim. Thomannilta. Huolehtii käytössä olevista tarvikkeista ja laitteista.)
 • Viestintävastaava (Viestintävastaava toimii tiedottajan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu pääasiassa kerhon asioista viestiminen ja mainostaminen.)
 • Vuokravastaava (Vuokravastaava pitää yhteyttä vuokraajiin, varaa vuokrattavat kamat vuokrakilkkeestä ja määrittelee asiakkaille vuokrahinnat. Vuokravastaava vastaa myös siitä että joku tulee luovuttamaan ja vastaanottamaan tavarat vuokraajilta. )
 • Kertsivastaava (Kerhohuonevastaava valvoo kertsin toimintaa mm. seuraavin tavoin: pitää huolta, että jääkaapissa on tarpeeksi tavaraa (ts. hakee itse tai nakittaa jonkun käymään kaupassa tarvittaessa, katsoo yleisen järjestyksen perään ja nakittaa tarpeen tullen ihmiset siivoamaan tms.
 • 1-2 Häirintäyhteyshenkilöä (Entropyn häirintäyhteyshenkilö on Entropyn jäsen, joka on käynyt/tulee käymään AYY:n järjestämän asiantuntijuuskoulutuksen. Heidän tehtävänsä on olla puolueeton tukija jokaiselle, joka on kokenut minkäänlaista syrjintää, häirintää tai sopimatonta kohtelua. Häirintäyhteyshenkilöllä on salassapitovelvollisuus.)
 • Toiminnantarkastajat ja varahenkilöt